Osobna zaštitna oprema

Osobna zaštitna sredstva upotrebljavaju radnici pri radovima kod kojih nije moguće otkloniti rizike za sigurnost i zdravlje, te u slučajevima kada poslodavac ne može u dovoljnoj mjeri smanjiti rizike primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada.

Sva oprema dizajnirana je kako bi se nosila ili držala u svrhu zaštite radnika od jedne ili više opasnosti za njegovu sigurnost i zdravlje na poslu.

Diadora

  • 0,00 H r k~0,00 E u r

Dodaj u kosaricu
Zavas

  • 0,00 H r k~0,00 E u r

Dodaj u kosaricu
Delta Plus

  • 0,00 H r k~0,00 E u r

Dodaj u kosaricu
Malinska Krk Omišalj

Newsletter

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.