PINEL LOYALTY PROGRAM

UVJETI KORIŠTENJA PROGRAMA VJERNOSTI PINEL LOYALTY PROGRAM

 

 

1. PINEL LOYALTY PROGRAM je naziv programa vjernosti u kojem tvrtka PINEL KRK d.o.o. izdaje Korisniku karticu vjernosti pod nazivom PINEL LOYALTY CARD. (u daljnjem tekstu Kartica)

 

2. Podaci tvrtke izdavatelja kartice vjernosti (u daljnjem tekstu Izdavatelj kartice):

PINEL KRK d.o.o.

Šetalište Sv.Bernardina 6/b, 51500 KRK

OIB: 06613235433

e-mail: info@pinel-krk.hr

 

3.  Izdavatelj kartice zadržava pravo da karticu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine program vjernosti.

 

4. Korisnikom kartice vjernosti PINEL LOYALTY CARD (u daljnjem tekstu Korisnik) može postati svaka punoljetna fizička osoba koja Izdavatelju da svoju izričitu suglasnonst i privolu za učlanjenje u program vjernosti te prihvati uvjete korištenja programa vjernosti.

 

5. U programu vjernosti ne mogu sudjelovati postojeći kupci koji već imaju ugovorene popuste s Izdavateljem.

 

6. Podaci Korisnika navedeni u pristupnici koriste se isključivo u interne marketinške i statističke svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste prodane robe i sl.).

 

7. Pristupnica za program vjernosti i zahtjev za izdavanje kartice predaje se na blagajni bilo koje prodavaonice Izdavatelja. Kartica se izdaje besplatno, nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba, potpisnik pristupnice. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.

 

8. Kartica se aktivira identifikacijom Korisnika prilikom prve kupovine, a prestaje važiti kada Korisnik pismenim putem zatraži od  Izdavatelja otkaz Kartice i istu vrati.

 

9. Učlanjenjenjem Korisnik dobiva mogućnost kupovine roba iz asortimana Izdavatelja s popustom. Pravo na popust Korisnik ostvaruje predočenjem Kartice prilikom plaćanja na blagajnama prodavaonica Izdavatelja. Korisnik sakuplja kune (1 kuna = 1 bod) u određenom obračunskom razdoblju, a popust se dodjeljuje po rangovima i vrijedi nakon obrade prošlog obračunskog razdoblja.

 

10. Obračunsko razdoblje u kojem Korisnik sakuplja kune (vrijednost kupovine) radi dostizanja višeg ranga ograničeno je na jednu kalendarsku godinu (01.01.-31.12.). Ukoliko je Korisnik ostvario članstvo u tekućoj godini u obzir se uzimaju sakupljene kune u razdoblju od datuma učlanjenja do kraja obračunskog razdoblja.

 

Na početku svakog novog obračunskog razdoblja ukupna vrijednost sakupljenih kuna postavlja se na 0 (nulu), međutim, popust po rangu kojeg je Korisnik dostigao na kraju proteklog obračunskog razdoblja prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje. Dakle, popust na početku idućeg obračunskog razdoblja ovisi o iznosu sakupljenih kuna u prošlom obračunskom razdoblju.

 

U slučaju da Korisnik u obračunskom razdoblju sakupi veću vrijednost kuna od zadanog ranga u novom obračunskom razdoblju ulazi u viši rang i dodjeljuje mu se popust sukladno rangovima iz tablice st.12. O prelasku u viši rang Korisnik će biti obaviješten mailom, sms-om ili poštom u roku od najkasnije 30 dana.

 

12. Vrijednost kupovine podjeljena je po rangovima kako je navedeno u slijedećoj tablici:

 

Rang

Vrijednost kupovine u kunama

Popust

1

0,00 - 5.000,00

3%

2

5.001,00 - 10.000,00

5%

3

10.001,00 - 15.000,00

7%

4

15.001,00 - 20.000,00

9%

5

20.001,00 - 30.000,00

10%

6

30.001,00 - 50.000,00

11%

7

50.001,00 i više              

12%

 

13. Izdavatelj zadržava pravo izmjene ranga pogodnosti za određenog Korisnika prema procjeni realizacije prometa budućeg razdoblja.

 

14. Korisnik ne može koristiti popuste temeljem članstva u kombinaciji s posebnim akcijama i popustima, odnosno popusti iz programa vjernosti ne zbrajaju se sa drugim popustima.

Posebne akcije, odnosno proizvodi koji se u određenom razdoblju prodaju po posebnim uvjetima ne ulaze u program vjernosti. Ukoliko korisnik kupi proizvod koji je na posebnom popustu ili akciji vrijednost kupovine ne zbraja mu se u progamu vjernosti.

 

15. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na mail: info@pinel-krk.hr. Izdavatelj će Korisniku izdati novu karticu na koju će biti prebačena do tada ostvarena vrijednost kupovine.

 

16. Korisnik može u bilo kojem trenutku pisanim zahtjevom zahtijevati od Izdavatelja da prestane koristiti njegove osobne podatke te tako istupiti iz Programa vjernosti i odreći se prava na Karticu i svih pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze.

 

17.  Nakon prestanka članstva voditelj zbirke osobnih podatka smije podatke o Korisniku čuvati još najviše pet godina (opći rok zastare).

 

18. Ova pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.pinel-krk.hr.

 

19. Izdavatelj zadržava pravo naknadne izmjene ovih pravila i poništenja kartica vjernosti. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.pinel-krk.hr i vrijede od dana njihove objave. Ako Korisnik nastavi koristiti karticu vjernosti i nakon objavljenih promjena znači da je s njima suglasan i da je na iste pristao.

Malinska Krk Prodajni centar

Newsletter

Proizvod (Kom: ) Je dodan u kosaricu.